Brak transmisji obrad rady miejskiej może stanowić naruszenie Konstytucji

Brak transmisji obrad rady miejskiej może stanowić naruszenie Konstytucji

Brak transmisji obrad rady miejskiej może stanowić naruszenie Konstytucji

Brak transmisji z obrad rady miasta okazuje się nie być błahostką. Może bowiem stanowić poważne uchybienie nie tylko ustawy o samorządzie gminnym, ale i samej Konstytucji RP.

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował 2 listopada o podjętej u Wojewody Małopolskiego interwencji. Do Rzecznika wpłynął bowiem wniosek dotyczący uchybienia obowiązkowi zapewnienia transmisji z obrad Rady Miejskiej w Bobowej, czym mogło dojść do naruszenia prawa do dostępu do informacji publicznej oraz zasady jawności działania organów władzy publicznej.

Burmistrz Bobowej potwierdził, że od marca 2020 r. do marca 2021 r. sesje rady nie były transmitowane ani utrwalane za pomocą urządzeń audiowizualnych, a jedynie w postaci protokołów. Jednocześnie burmistrz powołał się na pismo od Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity z dnia 25 marca 2020 r., w którym zaaprobował on takie działania.

RPO wystąpił więc do wojewody, jako organu nadzoru nad podległymi jednostkami, w tym miastami i gminami, o wyjaśnienie podstawy prawnej takiego zachowania. Brak transmisji z obrad rady miejskiej przez ponad rok stanowi poważne naruszenie zasady jawności działania organów gminy.

„Tak istotne i długotrwałe uchybienie obowiązkowi jawności i zapewnienia transmisji można uznać za poważne naruszenie art. 61 Konstytucji. Uchybienie to wypełnia też przesłankę sprzeczności z prawem, o której mowa w art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, jako poważne naruszenie przepisów proceduralnych” (https://bip.brpo.gov.pl).

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej, obejmujące dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: