Rozpoznanie sprawy Rzecznika Praw Obywatelskich podczas pandemii w strefie czerwonej

Rozpoznanie sprawy Rzecznika Praw Obywatelskich podczas pandemii w strefie czerwonej

Rozpoznanie sprawy Rzecznika Praw Obywatelskich podczas pandemii w strefie czerwonej

Na dzień 20 października 2020 r. wyznaczony został w Trybunale Konstytucyjnym termin rozpoznania sprawy konstytucyjności pełnienia swoich obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie jego 5-letniej kadencji. Tyle że siedziba TK znajduje się na terenie Warszawy, a od 17 października 2020 r. stolica została objętą strefą czerwoną zagrożenia epidemiologicznego, a więc na jej terenie obowiązują szczególne rygory i obostrzenia, w tym uniemożliwiające przeprowadzenie takiej rozprawy.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów we związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1758), „do odwołania w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów”.

Jeden z senatorów, Bogdan Klich, zwrócił się do Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej z zapytaniem czy zaplanowana na 20 października 2020 r. rozprawa ws. konstytucyjności sprawowania urzędu przez RPO już po upływie jego 5-letniej kadencji, w świetle narzuconych przez Radę Ministrów ograniczeń epidemiologicznych nie naruszy przepisów ww. rozporządzenia.

źródło: www.rpo.gov.pl

Oceń ten artykuł: