Zmiany w prawie klimatycznym, nowe podatki, ceny energii znów w górę

Zmiany w prawie klimatycznym, nowe podatki, ceny energii znów w górę

W środę 4 marca 2020 r., Komisja Europejska poinformowała o stworzeniu regulacji prawnych, które zobowiązują Unię Europejską do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 roku. Może to oznaczać dla Polski konieczność szybszego odejścia od wykorzystywania węgla.

Polska to kraj węglowy, czerpie 79% energii z tego surowca, a najnowsze prawodawstwo unijne zdecydowanie chce przyspieszyć trudny proces „wygaszania” wykorzystywania węgla do celów energetycznych. Nowe prawo o klimacie chce bowiem doprowadzić Unię Europejską do osiągniecia neutralności emisyjnej dwutlenku węgla do 2050 roku. Zerową emisję gazów netto (a więc równowaga między emisjami CO2 a pochłanianiem CO2 z atmosfery do pochłaniaczy dwutlenku węgla) Komisja Europejska chce osiągnąć poprzez podniesienie państwom członkowskim UE celów redukcji emisji dwutlenku węgla do 2030 roku, z aktualnie obowiązujących 40% do 50-55%.

Jak wylicza Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Energią, oznaczałoby to wzrost ceny uprawnień do emisji do 34 – 41 euro za tonę w 2025 roku i 52 – 76 euro w 2030 roku. Poza tym, na rynek nie dostałyby się już nowe uprawnienia z aukcji, ani bezpłatne uprawnienia dedykowane dla przemysłu. Kraje UE nie będą już mogły handlować uprawnieniami do emisji. Co istotne, KE już planuje wprowadzenie podatku korygującego od emisji CO2. Wszystko to może oznaczać znaczące podwyżki cen energii.

„Dziś Komisja oficjalnie rozpoczęła prace, publikując wstępne oceny skutków dotyczące przyszłego podatku korygującego od emisji dwutlenku węgla pobieranego na granicach oraz przeglądu dyrektywy w sprawie opodatkowania energii…” (https://ec.europa.eu).

Komisja Europejska informuje, że zastrzega sobie prawo do wydawania państwom członkowskim odpowiednich zaleceń w przypadku stwierdzenia działań danego państwa niezgodnych z celem osiągnięcia neutralności węglowej. Celem Unii Europejskiej jest osiągnięcie neutralności klimatycznej, czyli zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 roku, co zrealizować ma postulat utrzymania poziomu ocieplania się klimatu na poziomie poniżej 2 stopni Celsjusza i dążeń do obniżenia tego wzrostu temperatury do 1,5 stopnia Celsjusza.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: