Rosnące ceny energii i ryzyko przerw w jej dostawach, wskaźnik wyszczepienia społeczeństwa, poparcie dla UE, kwestie podatkowe czy wreszcie zmiany

W środę 20 października Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła stanowisko KE w zakresie rosnących cen energii. Zadeklarowała,

Narodowy Bank Polski zaprezentował kalkulacje inflacji bazowej we wrześniu. Specjaliści zajmujący się problematyką inflacji obserwują nie tylko jej poziom, ale

Temat kryzysu klimatycznego objął swoim zasięgiem dużą część świata, a jego konsekwencje gospodarcze mogą okazać się negatywne w skutkach, głównie