Państwa członkowskie UE mogą ciąć podatki i obniżać opłaty w odpowiedzi na rosnące ceny energii

Państwa członkowskie UE mogą ciąć podatki i obniżać opłaty w odpowiedzi na rosnące ceny energii

Państwa członkowskie UE mogą ciąć podatki i obniżać opłaty w odpowiedzi na rosnące ceny energii

W środę 20 października Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła stanowisko KE w zakresie rosnących cen energii. Zadeklarowała, że państwa członkowskie Unii Europejskiej w odpowiedzi na zwyżki cen energii mogą stosować różne narzędzia pomocowe dla konsumentów i przedsiębiorstw, m.in. obniżać podatki i opłaty.

Przewodnicząca KE wystąpiła podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w sprawie przygotowań do posiedzenia Rady Europejskiej, które odbędzie się w dniach 21-22 października i będzie dotyczyć najnowszego problemu wzrostu cen energii. Ursula von der Leyen przypomniała, że Unia importuje 90% zużywanego gazu. Dlatego stwierdziła że: „Europa jest dziś zbyt uzależniona od gazu i zbyt zależna od jego importu. To czyni nas wrażliwymi. Odpowiedzią musi być dywersyfikacja naszych dostawców, a także utrzymanie roli gazu ziemnego jako paliwa przejściowego i, co najważniejsze, przyspieszenie przejścia na czystą energię. Europejski Zielony Ład jest w perspektywie średnio- i długoterminowej filarem europejskiej suwerenności energetycznej w XXI wieku”.

Szefowa KE przedstawiła również środki, które państwa członkowskie mogą zastosować, by zminimalizować konsekwencje rosnących cen energii w krótkim terminie: „Naszym priorytetem jest zapewnienie ulgi rodzinom i przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji. Niektóre środki można podjąć bardzo szybko, zgodnie z obowiązującymi przepisami UE. Obejmują one ulgi dla przedsiębiorstw – zwłaszcza z sektora małych i średnich przedsiębiorstw – poprzez pomoc państwa, ukierunkowane wsparcie dla konsumentów oraz cięcia w podatkach i opłatach za energię. W tym zakresie państwa członkowskie mogą działać bardzo szybko”.

W ramach unijnego programu naprawy gospodarczej NextGenerationEU, na pozyskanie czystej energii, od wodoru po morską energię wiatrową, przeznaczono już 36 miliardów euro. Zdaniem przewodniczącej, tylko prawdziwa europejska praca zespołowa pozwoli osiągnąć ten cel. W obliczu zbliżającego się szczytu klimatycznego, który odbędzie się pod koniec miesiąca, przewodnicząca dodała:

„Zbliżający się COP26 w Glasgow będzie dobrym momentem dla całego świata, aby przyspieszyć działania. Ponieważ świat nie jest jeszcze na dobrej drodze do wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego. Trzeba zrobić o wiele więcej, aby zapobiec wzrostowi temperatury na świecie o więcej niż 1,5 stopnia w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej. Unia Europejska wniesie do Glasgow najwyższy poziom ambicji. Robimy to dla Europy. Robimy to dla naszej planety. I robimy to dla wszystkich przyszłych pokoleń”.

Źródło: www.ec.europa.eu

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

 

Oceń ten artykuł: