Aktualny próg unijny i średni kurs złotego w stosunku do euro będący podstawą przeliczania wartości koncesji w 2021 roku

Aktualny próg unijny i średni kurs złotego w stosunku do euro będący podstawą przeliczania wartości koncesji w 2021 roku

Aktualny próg unijny i średni kurs złotego w stosunku do euro będący podstawą przeliczania wartości koncesji w 2021 roku

W piątek 8 stycznia 2021 roku w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” Minister Rozwoju, Pracy i Technologii ogłosił w formie obwieszczenia aktualny próg unijny, jego równowartość w złotych oraz średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości umów koncesji (M.P. z 2021 r., poz. 6).

Zgodnie z obwieszczeniem z dnia 4 stycznia, od 1 stycznia 2021 roku aktualny próg unijny koncesji, do których zastosowanie ma Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz.Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 1, z późn. zm.) wynosi 5 350 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 22 840 755 złotych. Natomiast średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości umów koncesji, ustalony na podstawie kwoty określonej w komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie równowartości progów, wynosi 4,2693.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: