W piątek 8 stycznia 2021 roku w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” Minister Rozwoju, Pracy i Technologii ogłosił w formie