Antykryzysowy fundusz pożyczkowy – do 15 mln zł na 6 lat

Antykryzysowy fundusz pożyczkowy – do 15 mln zł na 6 lat

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawiło Funduszowy Pakiet Antywirusowy dla przedsiębiorców w programie Inteligentny Rozwój. Udostępni im w jego ramach 400 mln zł w formie nieoprocentowanych, bez odsetkowych pożyczek.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR), to realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego program gospodarczych innowacji i działań badawczych. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wydłużyło obowiązujące terminy naboru wniosków oraz realizowanych w ich ramach inwestycji. Program uzyska zastrzyk 400 mln zł na antykryzysowy fundusz pożyczkowy. Przedsiębiorcy będą mogli występować o kwotę maksymalną pożyczki do 15 mln zł, a okres jej spłaty może zostać rozłożony nawet na 6 lat. To pożyczki na bieżące wydatki, w tym opłaty i wynagrodzenia pracowników. W ustalonym okresie spłaty przedsiębiorca będzie musiał zwrócić tylko pożyczony kapitał, bez żadnych dodatkowych odsetek.

Jak informuje MFiPR, dodatkowe 200 mln zł z POIR trafi do polskich firm i naukowców, którzy prowadzą prace badawcze w walce z koronawirusem. 350 mln zł firmy mogą pozyskać na pokrycie wkładu własnego i inne wydatki w kredycie technologicznym.

Oferowana w ramach POIR pomoc przeznaczona jest dla przedsiębiorców, jednostek naukowych oraz instytucji otoczenia biznesu, które uczestniczą we wprowadzaniu na rynek innowacji, także już jako wykonawca, pośrednik ich dostarczania do odbiorców. Korzystają z niej głównie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz start-upy.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: