Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawiło Funduszowy Pakiet Antywirusowy dla przedsiębiorców w programie Inteligentny Rozwój. Udostępni im w jego ramach