PRAMERICA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.


PRAMERICA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Dane teleadresowe:

PRAMERICA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
AL. Jan Pawła II 23
00-854 Warszawa
tel.: (48) (22) 329-30-00
faks: (48) (22) 329-30-10
infolinia: 0 801 33 55 33
www.pramerica.pl

Ubezpieczyciel o sobie:

Nasza oferta obejmuje niemal wszystkie dziedziny sektora finansowego – polisy na życie, ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, fundusze powiernicze, ubezpieczenia rentowe, programy emerytalne, zarządzanie aktywami, usługi brokerskie, usługi sektora bankowego i fundusze powiernicze, franchising usług na rynku nieruchomości, oraz usługi relokacyjne. Firma zarządza aktywami o wartości 474 miliardów USD (stan na 30.06.2004). Obsługujemy klientów indywidualnych i instytucjonalnych na całym świecie, zatrudniamy prawie 40.000 pracowników (stan na 31.12.2003). Obecnie PFI posiada spółki zależne we Włoszech, w Japonii, Korei, na Tajwanie, w Brazylii, Argentynie i na Filipinach.

>>> POWRÓT
do zestawienia krajowych zakładów ubezpieczeń na życie

Oceń ten artykuł: