Ogólne warunki ubezpieczenia


Ogólne warunki ubezpieczenia

Na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 roku (Dz. U. 2003.124.1151), ogólne warunki ubezpieczenia określają w szczególności:

1) rodzaj ubezpieczenia i jego przedmiot; 

2) warunki zmiany sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej, jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia taką zmianę przewidują; 

3) prawa i obowiązki każdej ze stron umowy ubezpieczenia; 

4) zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń; 

5) przy ubezpieczeniach majątkowych – sposób ustalania rozmiaru szkody; 

6) sposób określania sumy odszkodowania lub innego świadczenia, jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia przewidują odstępstwa od zasad ogólnych; 

7) sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej; 

8) metodę i sposób indeksacji składek, jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia indeksację przewidują; 

9) tryb i warunki dokonania zmiany umowy ubezpieczenia zawartej na czas nieokreślony; 

10) przesłanki i terminy wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron, a także tryb i warunki wypowiedzenia, jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia przewidują taką możliwość. 

>>> POWRÓT
do zestawienia zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce

Przed użyciem strony "Allianz Hungária Bíztosító Részvénytársaság" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: