Ubezpieczenia komunikacyjne


Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne obejmują grupę różnych produktów i pakietów ubezpieczeniowych, w tym ubezpieczenie oc, ubezpieczenie autocasco, assistance, NNW kierowcy i pasażerów oraz ubezpieczenie ochrony prawnej.

Do grupy ubezpieczeń komunikacyjnych zalicza się również bardziej specjalistyczne produkty, takie jak ubezpieczenie floty pojazdów, ubezpieczenia dla firm transportowych (oc przewoźnika, oc spedytora oraz cargo).

Użyteczne linki:

Ubezpieczenia komunikacyjne w PZU S.A.

Ubezpieczenie Assistance Polska
Ubezpieczenie Moto-assistance
Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta)
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
Ubezpieczenie autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego i średniego przedsiębiorcy
Ubezpieczenie minicasco
Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym
Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo)
Ubezpieczenie ładunków podczas transportu międzynarodowego
Ubezpieczenie statków morskich
Kompleksowe ubezpieczenie jachtów morskich
Kompleksowe ubezpieczenie jachtów śródlądowych
Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych

Ubezpieczenia komunikacyjne Kompensy

Przed użyciem strony "Ubezpieczenia kredytowe" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

>>> POWRÓT
do zestawienia rodzajów ubezpieczeń cywilnych

Oceń ten artykuł: