Cesja wierzytelności z polisy


Cesja wierzytelności z polisy

Czy możliwa jest cesja wierzytelności z polisy, jeśli nie zaistniało jeszcze zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową , która wynika z polisy?

Dokonanie przez ubezpieczającego cesji wierzytelności wynikającej z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, nie prowadzi do nabycia tej wierzytelności, jeżeli nie doszło do zdarzenia objętego ryzykiem ubezpieczeniowym. W dacie dokonywania cesji wierzytelność cedenta nie istniała i nie mogła być przedmiotem przelewu. Do chwili wystąpienia tego zdarzenia istnieje, co najwyżej ekspektatywa tej wierzytelności, a więc względne prawo tymczasowe. Pełny, rozporządzający skutek umowy należy łączyć dopiero z powstaniem wierzytelności po stronie cedenta, a zatem z zajściem wypadku, przewidzianego w umowie ubezpieczenia.

(tak: wyrok Sądu Najwyższego IV CSK 71/05 z dnia 15 lutego 2006 r.)

Przed użyciem strony "Cesja wierzytelności z polisy" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

>>> POWRÓT
do zestawienia wyjaśnień na temat Prawa ubezpieczeniowego

Oceń ten artykuł: