Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu lutego 2021. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1099,5 tys. osób

Miniony rok nie był łatwy, jednak mimo lokcdownów, spadku PKB i wzrostu bezrobocia, ubyło osób, którym domowy budżet nie wystarcza

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu grudnia 2020. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1046,4 tys. osób

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu sierpnia 2020. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1028,0 tys. osób