Skazana za oszustwo na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu nie wykonywała obowiązku zapłaty na rzecz poszkodowanej spółki. Sąd nakazał

We wtorek 15 września 2020 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że wydana przez Prezesa Rady Ministrów decyzja z

Podczas odbywającego się w dniach 17 - 19 lipca 2019 r., 84 posiedzenia Sejmu, posłowie rozstrzygają o powołaniu do życia