Małżeństwo nabyło w 2008 roku mieszkanie w ramach wspólnoty majątkowej. W 2020 r. żona stała się wyłącznym jego właścicielem. Z

Zamieszczona na stronach Systemu Informacji Podatkowej broszura, dotycząca rocznych zeznań podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2018 rok,