Wszystko wskazuje na to, że Rezerwa Federalna w środę po raz pierwszy od wybuchu pandemii COVID-19 podniesie stopy procentowe –

FED, zgodnie z przewidywaniami, nie zmienił stóp procentowych na wczorajszym posiedzeniu. Jednak komunikat i późniejsza konferencja Jerome’a Powella, pozwalają stwierdzić,

Wczorajsze wydarzenia w Sejmie i burzliwe, w sposób kontrowersyjny przeprowadzone głosowanie nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji, zmieniającą reguły

W poniedziałek 8 marca Komisja Europejska poinformowała o zakończeniu prowadzonych pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi negocjacji w sprawie dostosowania