W całym 2019 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano 35 777 ogłoszeń związanych z toczącymi się postępowaniami upadłościowymi ogółem.

Nowa Tarcza Antykryzysowa 2.0. przewiduje pomoc dłużnikom, którzy stali się niewypłacalni wskutek pogorszenia sytuacji rynkowej w wyniku panującej pandemii COVID-19.

W dniach 13,14 i 15 marca 2019 r. odbędzie się 78. posiedzenie Sejmu RP. W trakcie obrad procedowane będą liczne

We wtorek 12 lutego 2019 r., Prezydent RP podpisał ustawę implementującą do polskiego systemu prawnego unijne dyrektywy dotyczące niezabezpieczonych instrumentów