W niedzielę 29 marca 2020 r., Ministerstwo Finansów na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieściło propozycję przesunięcia daty wypełniania obowiązków dotyczących

31 marca 2019 r. upłynął termin na sporządzenie i podpisanie sprawozdań finansowych za 2018 rok. Teraz organy zatwierdzające mają czas

Do 31 marca 2019 r. pozostał czas na złożenie sprawozdań finansowych za 2018 rok. Jak poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji, sprawozdania składane