Od 1 lipca 2019 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie

W czwartek 28 lutego 2019 r., Prezydent podpisał Ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach