Zasady segregacji w szpitalnych oddziałach ratunkowych

Od 1 lipca 2019 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. 2019, poz. 1213). Wśród uregulowania wielu obszarów działalności SOR-ów, na uwagę, zwłaszcza przyszłych pacjentów, zasługują szczególnie reguły segregacji medycznej.

Opublikowane w Dzienniku Ustaw RP rozporządzenie Ministra Zdrowia określa m.in. zadania szpitalnych oddziałów ratunkowych i minimalne wyposażenie sprzętowe i kadrowe, jakie muszą posiadać, także wymagania dla lądowisk dla helikopterów ratownictwa medycznego.

Po przybyciu pacjenta na SOR, pielęgniarka, ratownik medyczny lub lekarz przeprowadza wywiad medyczny i zbiera dane służące ocenie stanu jego zdrowia. W wyniku tak dokonanej segregacji medycznej, zostanie przydzielony pacjentowi kolor, określający kategorię pilności, co do jego obsługi przez oddział:

  1. kolor czerwony oznacza konieczność natychmiastowego kontaktu z lekarzem;
  2. kolor pomarańczowy oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut;
  3. kolor żółty oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut;
  4. kolor zielony oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut;
  5. kolor niebieski oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut.

O przyznaniu kategorii, selekcjonujący pracownik SOR-u musi poinformować pacjenta. Także o liczbie osób i maksymalnym przewidywanym czasie oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem.

Osoby, o najmniejszym stopniu zagrożenia dla zdrowia lub życia, czyli „zieloni” i „niebiescy”, mogą zostać skierowani do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: