W piątek 9 lipca Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował, że wystąpił do Głównego Inspektora Sanitarnego, aby ten stwierdził nieważność nałożonej przez

Sanepid ukarał finansową karą w wysokości 5 tys. zł mężczyznę, który odbywał nałożoną na niego z powodu powrotu do Polski

Podczas trwającej epidemii koronawirusa, znaczna część usług została zamknięta dla ludności, lub co najmniej dostęp do niej został mocno ograniczony.