Mimo ważnych prospektów emisyjnych, od trzech miesięcy żaden z emitentów nie zdecydował się na przeprowadzenie publicznej emisji obligacji. Takiej posuchy

W marcu 2018 r. Prokuratura Krajowa ujawniła zalecenia dla prokuratorów w sprawach najpoważniejszych przestępstw gospodarczych i finansowych. Mają wnioskować o

W marcu 2018 r. prokuratorzy otrzymali wytyczne: żądać surowych kar za przestępstwa gospodarcze. Miesiąc później MS ogłosiło program reform „Sprawiedliwość

Tak zwane white collar crimes, czyli przestępstwa białych kołnierzyków, od lat spędzają sen z powiek rządzącym. Głowią się, co zrobić,