Pracownicze Plany Kapitałowe przewidują możliwość sfinansowania kredytowego wkładu przy pomocy zgromadzonych środków. Eksperci dokładnie przeanalizowali tę opcję.

Z dniem 1 lipca 2019 r. zaczęły obowiązywać w praktyce Pracownicze Plany Kapitałowe. Dodatkowy filar emerytalny jako pierwsi uruchomili pracodawcy

Już od 1 lipca br. największe firmy będą zobowiązane do uruchomienia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Dzięki uruchomieniu programu w perspektywie 10

Porządek prawny powiększy się o siedem nowych ustaw, pod którymi 6 czerwca 2019 r. złożył podpis Prezydent RP.