W środę 4 sierpnia Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Tadeusz Kościński, opublikował odpowiedź jakiej udzielił na interpelację nr 23727

Rząd przyjął projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawierania uprzednich porozumień cenowych. Ma on na celu dostosowanie

W piątek 22 marca 2019 r., Minister Finansów opublikował Projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich