Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych w

W środę 20 maja 2020 r. Prezydent RP podpisał przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości ustawę, która ma znacząco zwiększyć ochronę ofiar

W poniedziałek 19 sierpnia 2019 r., Prezydent RP podpisał Ustawę o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych