Prezydent RP podpisał nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, która wprowadza do porządku prawnego możliwość przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości przez komornika w drodze

W środę 1 lipca 2020 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, powołująca specjalistyczne sądy do spraw ochrony własności

Na czwartek 12 grudnia 2019 r. zaplanowano początek obrad 2. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji. W porządku obrad znalazły

Z uwagi na zakończenie w październiku kadencji Sejmu, parlament zamknął większość rozpoczętych prac, bez przekazywania ich Sejmowi nowej kadencji. Wśród