Od 1 lipca nowe wydziały sądów ds. własności intelektualnej

Od 1 lipca nowe wydziały sądów ds. własności intelektualnej

Od 1 lipca nowe wydziały sądów ds. własności intelektualnej
W środę 1 lipca 2020 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, powołująca specjalistyczne sądy do spraw ochrony własności intelektualnej. Wyodrębnione przy pięciu sądach okręgowych komórki zajmować się będą sprawami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji i ochrony dóbr osobistych.

W Warszawie, Poznaniu, Lublinie, Gdańsku i Katowicach działać będą przy sądach okręgowych specjalistyczne sądy do spraw ochrony własności intelektualnej. Jako sądy II instancji wyznaczono sądy apelacyjne w Warszawie i Poznaniu. Orzekać w nich będą sędziowie specjalizujący się i dokształcający w dziedzinie ochrony praw autorskich i pokrewnych, praw własności przemysłowej, zwalczania przejawów nieuczciwej konkurencji oraz ochrony dóbr osobistych.

W kwestii uczestnictwa stron nic się nie zmieni, jeśli wartość przedmiotu sporu nie przekroczy 20 000 zł. Gdy wartość ta będzie wyższa, stronę będzie musiał reprezentować pełnomocnik profesjonalny: adwokat, radca prawny lub rzecznik patentowy.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: