Rząd ponownie przyjął projekt ustawy ws. sądów ds. ochrony własności intelektualnej

Z uwagi na zakończenie w październiku kadencji Sejmu, parlament zamknął większość rozpoczętych prac, bez przekazywania ich Sejmowi nowej kadencji. Wśród tych niedokończonych prac znalazł się projekt ustawy powołujący do życia sądy wyspecjalizowane w ochronie własności intelektualnej.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (nr z wykazu UD 497) Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało już 5 kwietnia 2019 r. Celem nowelizacji było powołanie odrębnych jednostek organizacyjnych w sądach powszechnych, które rozpoznawać by miały sprawy z zakresu: ochrony praw autorskich i pokrewnych, wynalazków, wzorów przemysłowych i użytkowych, znaków towarowych, jak i inne, dotyczące ochrony własności intelektualnej, czyli ochrony praw na dobrach niematerialnych, oraz sprawy z zakresu naruszeń dóbr osobistych i przejawów nieuczciwej konkurencji.

Od 1 stycznia 2020 r. do załatwiania ww. spraw mają zostać powołane cztery sądy okręgowe i dwa apelacyjne. Orzekający w nich sędziowie będą się specjalizować i sprawach tego zakresu. Strony toczonego przed nimi postępowania reprezentować będą musieli zawodowi pełnomocnicy: adwokaci, radcy prawni i rzecznicy patentowi.

3 grudnia 2019 r. Rada Ministrów po raz kolejny przyjęła przedmiotowy projekt nowelizacji. Po raz kolejny, bowiem przyjęła go już wcześniej – 10 września 2019 r. Z uwagi jednak na zasadę dyskontynuacji, czyli zakończenia prac nad rządowymi ustawami przez Sejm kończącej kadencji bez przekazywania „nowemu” Sejmowi, rząd zmuszony był  rozpatrzyć projekt zmian ponownie.

Źródło: Redakcja Portalu Skarbiec.biz

 

Oceń ten artykuł: