W czwartek Sejm zajmie się kolejnymi zmianami w prawie

Na czwartek 12 grudnia 2019 r. zaplanowano początek obrad 2. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji. W porządku obrad znalazły się pierwsze czytania nowelizacji m.in. tak ustaw jak: ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej, ustawa o transporcie kolejowym, czy Kodeks postępowania cywilnego.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (druk 40), zakłada kolejne, ponowne zawieszenie wprowadzenia w życie w Polsce podatku od sprzedaży detalicznej na kolejne 6 miesięcy, czyli do końca czerwca 2020 r.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 43) ma w zamierzeniu ratować stare, nieeksploatowane linie kolejowe poprzez powstrzymanie ich likwidacji i wykorzystanie do budowy funkcjonujących odcinków.

Zadaniem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk 45) jest wprowadzenie do polskiego systemu sądownictwa wyspecjalizowanych sądów w dziedzinie ochrony praw własności intelektualnej. Sądy te miały by zostać powołane od 1 stycznia 2020 r.

Z kolei rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (druk 46), wprowadza zmiany w strukturach organizacyjnych PIP, jak i nadać ma większe znaczenie roli koordynacyjno-nadzorczych Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu.

Ostatnim z przewidzianych na 12 grudnia pierwszych czytań projektów ustaw, jest czytanie obywatelskiego projektu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Projekt zakładał utworzenie uniwersytetu już ponad 3 lata temu – 1 października 2016 r.

Drugie posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji kontynuowane będzie w dniach 19 i 20 grudnia 2019 r.

Źródło: Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: