Firma wystawiła 4 lipca 2017 r. omyłkowo paragon poprzez wpisanie złej ilości na kasie fiskalnej. Zamiast 70, wskutek wciśnięcia przycisku

Prowadząca charakteryzującą się sezonowością działalność gospodarczą, powzięła wątpliwość, czy w czasie kiedy nie ma jej w firmie, stosowana do rejestracji

Miało być źle, będzie jeszcze gorzejMinimalna pensja jest jeszcze wyższa niż planowano w 2019 roku, dodatkowy roczny koszt poniesiony

Od 1 maja 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT wprowadzając nowy rodzaj kas rejestrujących, z których korzystanie