W czwartek 5 września 2019 r., Komisja Europejska ujawniła raport, z którego wynika, że tylko w 2017 r. państwa członkowskie

Sejm uchwalił  nowelizację ustawy o VAT oraz innych ustaw, która przewiduje, że od  1 września 2019 r. szef Krajowej Administracji