Członek zarządu spółki odpowiada za jej zobowiązania, które powstały w czasie, gdy pełnił tę funkcję, także, gdy stosowny wpis o

Jeżeli członek zarządu przestał pełnić swoją funkcję, zanim zobowiązanie spółki stało się wymagalne, może się uwolnić od odpowiedzialności, wskazując, że

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę, że Konstytucja dla biznesu nie przewiduje żadnych ograniczeń przy egzekucji komorniczej wobec przedsiębiorców.

W środę 14 listopada 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wstrzymał wykonanie zaskarżonej decyzji, a tym samym egzekucję administracyjną