Porządek prawny powiększy się o siedem nowych ustaw, pod którymi 6 czerwca 2019 r. złożył podpis Prezydent RP.

16 stycznia 2019 r. został skierowany do I czytania w Sejmie „Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania