Z końcem sierpnia 2019 r. resort finansów opublikował przygotowane przez siebie objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania przepisów o daninie solidarnościowej, czyli

W maju 2019 r., Polska wygrała przed Sądem UE spór z Komisją Europejską o podatek od sprzedaży detalicznej. Komisja zakazała

W piątek 12 lipca 2019 r., Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało komunikat, w którym stanowczo odcina się od pomysłu