Skazana za oszustwo na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu nie wykonywała obowiązku zapłaty na rzecz poszkodowanej spółki. Sąd nakazał

Jeden z przedsiębiorców, czynny podatnik VAT, zawarł ze swoim dłużnikiem, innym przedsiębiorcą, również VAT-owcem, umowę przelewu wierzytelności przysługującej wobec jego