Zmiany w zakresie rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi

W środę 12 grudnia 2018 r. ukazał się Projekt rozporządzenia Ministra Energii zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi.

 

Zmianie ulegnie obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Energii z 15 marca 2018 r. W pierwszej kolejności nowelizacja precyzuje, jakie podmioty obejmuje obowiązek dostosowywania się do określonego rozporządzeniem okresu rozliczeniowego. Zawarte w aktualnym rozporządzeniu dla określenia okresu rozliczeniowego sformułowanie: „okres przyjęty do rozliczeń za dostarczane paliwo gazowe” jest nieprecyzyjne, rodziło bowiem wątpliwości, czy odnosi się ono tylko do przedsiębiorstw zajmujących się obrotem paliwem gazowym. Minister Energii postanowił więc doprecyzować tę definicję poprzez dodanie słów: „lub świadczone usługi w zakresie odpowiedniego rodzaju działalności przedsiębiorstwa energetycznego”.

Kolejną ze zmian jest modyfikacja sposobu kwalifikowania odbiorców gazu do poszczególnych grup taryfowych. Katalog kryteriów podziału, zawierający m.in. takie kryteria jak: miejsce dostarczania i odbioru paliw gazowych, ich rodzaj, czy paliwo zużywane jest na potrzeby odbiorców w gospodarstwach domowych, zostanie poszerzony o kryterium wielkości zużycia. Kwalifikacja do grup taryfowych w przypadku zużycia gazu w ilości nie większej niż 110 kWh/h odbywać się będzie na podstawie ilości zużytych metrów sześciennych tego paliwa.

Wśród innych wprowadzanych rozporządzeniem zmian znalazły się m.in.: ustalenie odrębnych zasad rozliczania krótkoterminowych i długoterminowych usług wirtualnego przesyłania zwrotnego, zmiana jednostek opłaty za świadczoną usługę przesyłania paliw gazowych, czy rozszerzenie katalogu usług dodatkowych świadczonych przez operatora systemu przesyłowego gazowego.

 

źródło: „Projekt rozporządzenia Ministra Energii zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi” (projekt z dnia 14 listopada 2018 r., data publikacji: 12 grudnia 2018 r.).

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: