W środę 12 grudnia 2018 r. ukazał się Projekt rozporządzenia Ministra Energii zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i