Wydatki na kancelarię prawną, kosztem odpłatnego zbycia akcji

Wydatki poniesione z tytułu zatrudnienia kancelarii prawnej do odnalezienia zagubionych akcji można zaliczyć jako koszty ich późniejszego odpłatnego zbycia – wyjaśnił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej 14 listopada 2019 r. interpretacji indywidualnej.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej wystąpił były pracownik jednego z zakładów, od którego kilka lat temu otrzymał bezpłatne akcje. Trafiły one do depozytu biura maklerskiego. Pracownik zgłosił się po akcje po upływie ok. 3 lat. Okazało się jednak, że w trakcie przekształceń zakładu w spółkę, przedmiotowe akcje należało wymienić. Zgodnie z uzyskanymi od biura maklerskiego informacjami, akcje przepadły na rzecz spółki konsolidacyjnej.

Pracownik zlecił wyjaśnienie sprawy kancelarii prawnej, która po kilku miesiącach odnalazła akcje, objęte już przymusowym wykupem. Wartość akcji została ustalona na kwotę ok. 57 000 zł. Zleceniodawca otrzymał z niej jednak tylko 32 500 zł, bowiem 24 500 zł przypadło kancelarii, jako wynagrodzenie za odzyskanie akcji. Pracownik zapłacił 19% podatek dochodowy od całej kwoty 57 000 zł – czyli blisko 11 000 zł. Wystąpił do organu interpretacyjnego z zapytaniem, czy wydatki poniesione na usługi kancelarii prawnej może zaliczyć jako koszt uzyskania przychodu.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej udzielił wnioskodawcy odpowiedzi negatywnej. Stwierdził, że wydatki te nie mieszczą się w pojęciu „wydatków na objęcie akcji”, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, ze zm.), gdyż nie są bezpośrednio związane z uzyskaniem ich własności. Dlatego też nie mogą być zakwalifikowane jako koszty uzyskania przychodu, ale można je zaliczyć jako wydatki pomniejszające przychód z odpłatnego zbycia akcji.

„Wnioskodawca nie może uwzględnić przedmiotowych wydatków poniesionych na wynagrodzenie kancelarii prawnej jako kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia akcji na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatki te należy jednak uwzględnić przy ustalaniu dochodu na podstawie art. 30b ust. 2 ustawy, jako koszty odpłatnego zbycia akcji, stosownie do art. 19 ust. 1 zdanie pierwsze w zw. z art. 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych” (sygn. 0115-KDIT2-1.4011.346.2019.2.AS).

Źródło: Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: