Tańsze przelewy transgraniczne dla Europejczyków spoza strefy euro

Od niedzieli 15 grudnia 2019 r., przedsiębiorcy i konsumenci z państw członkowskich Unii Europejskiej spoza strefy waluty euro mogą taniej realizować transgraniczne płatności w tej walucie.

15 grudnia 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty. Zgodnie z punktem 1 i 2 preambuły tego rozporządzenia, od czasu wejścia w życie Rozporządzenia (WE) nr 2560/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie płatności transgranicznych w euro, jak i Rozporządzenia 924/2009, opłaty za płatności transgraniczne w euro między państwami członkowskimi należącymi do strefy euro, zmalały do marginalnego poziomu. Zdecydowanie inaczej sytuacja wygląda jednak w zakresie płatności dokonywanych przez przedsiębiorców i konsumentów w państwach członkowskich UE, ale leżących poza strefą euro, gdzie utrzymują się one na nadmiernie wysokim poziomie.

Dlatego też  Parlament Europejski i Rada postanowiły, że: „Aby usprawnić funkcjonowanie rynku wewnętrznego i położyć kres nierównościom między użytkownikami usług płatniczych w strefie euro a użytkownikami usług płatniczych z państw członkowskich spoza strefy euro w kontekście płatności transgranicznych w euro, należy zapewnić dostosowanie wysokości opłat za płatności transgraniczne w euro na terytorium Unii do wysokości opłat za odpowiadające im płatności krajowe w walucie krajowej państwa członkowskiego, w którym znajduje się dostawca usług płatniczych świadczonych na rzecz użytkownika usług płatniczych” (punkt 4 preambuły Rozporządzenia 2019/518).

Od niedzieli 15 grudnia 2019 r., na wszystkie płatności transgraniczne dokonywane w Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Danii, na Węgrzech, w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Polsce, Rumunii, Szwecji, a do czasu wyjścia z Unii  – także w Wielkiej Brytanii, nakładane mogą być opłaty w takiej samej wysokości, jak za płatność w walucie danego kraju, na terytorium tego kraju.

„Na przykład rodzina w Rumunii, która chce przekazać pieniądze w walucie euro swoim dzieciom, odbywającym w Paryżu wymianę w ramach programu Erasmus, nie będzie już musiała ponosić dodatkowych kosztów, ponieważ teraz uiści taką samą opłatę, jak w przypadku krajowej transakcji w Rumunii” – powiedział Valdis Dombrovskis, odpowiedzialny za unijną gospodarkę (ec.europa.eu).

Źródło: Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: