Prawo o ustroju sądów powszechnych – ogłoszenie tekstu jednolitego

W piątek 11 stycznia 2019 r., Marszałek Sejmu RP opublikował w Dzienniku Ustaw obwieszczenie z 14 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy o sądach powszechnych.

Konieczność ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych powodowana była licznymi zmianami w przepisach dotyczących polskiego sądownictwa wprowadzonych w minionych 2 latach, m.in.: ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. 2018 r. poz. 5), ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. 2018, poz. 771 i 1443), czy też ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym (Dz. U. 2018, poz. 848), i innymi nowelami.

Ogłoszony tekst jednolity zawiera m.in. zapisy, że sędziowie, którzy uzyskali zgodę Krajowej Rady Sądownictwa na dalsze zajmowanie stanowiska pomimo ukończenia 65 roku życia, przechodzą w stan spoczynku z upływem okresu, na który Krajowa Rada Sądownictwa wyraziła zgodę, a zasada ta ma również zastosowanie do prokuratorów, którzy uzyskali zgodę Prokuratora Generalnego na dalsze zajmowanie stanowiska.

Prawo o ustroju sądów powszechnych zawiera też zapisy o tworzeniu wydziałów egzekucyjnych sądów rejonowych, ale i o możliwości odwołania prezesa sądu rejonowego przez Ministra Sprawiedliwości w przypadku rażącego niewywiązywania się z obowiązków służbowych w zakresie nadzoru nad komornikami sądowymi działającymi przy tym sądzie.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: