Prawo drogowe – Od dziś nowe prawo jazdy

Od poniedziałku 4 marca 2019 r., starostowie i prezydenci miast będą wydawać nowe dokumenty prawa jazdy. Nie będą one już zawierać danych adresowych posiadacza dokumentu, stąd zniknie potrzeba wyrabiania nowych praw jazdy przy każdej zmianie miejsca zamieszkania, czy też administracyjnej zmiany nazwy ulic.

 

4 marca 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. 2019, poz. 406), które określając wzór prawa jazdy wydawanego na terytorium Polski, wykreśla z niego rubrykę „adres zamieszkania”. Z kierowców zdjęty zostanie zatem uciążliwy obowiązek wymiany dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami przy każdej zmianie adresu zamieszkania, czy też dokonanej przez władze zmiany nazwy ulicy, przy której zamieszkuje. Wymiana prawa jazdy to koszt 100 zł.

Posiadacze praw jazdy wydanych przed 4 marca 2019 r. nie będą musieli ich wymieniać, jeśli zostały wydane bezterminowo. O nowe prawo jazdy będą musieli natomiast wystąpić ci, którym zostało ono wydane terminowo – wraz z upływem tego terminu.

Prawa jazdy wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z wzorami określonymi w przepisach dotychczasowych, zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane, oraz nie podlegają wymianie w przypadku zmiany adresu zamieszkania posiadacza dokumentu. Osobom, które złożyły wnioski o wymianę prawa jazdy, a wnioski nie zostały rozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wydaje się prawo jazdy zgodnie z wzorem określonym w niniejszym rozporządzeniu” (§ 2 i 3 Rozporządzenia).

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

 

Oceń ten artykuł: