Zainteresowanie mikrofirm usługami prawnymi stale rośnie

usługi prawnicze

Jeszcze kilka lat temu świadomość prawna polskich przedsiębiorców nie była tak rozwinięta jak obecnie. Jest to wypadkowa wielu zmian, jakie zachodzą w polskim prawie. Do ostatnich z nich należą m.in. modyfikacja zasad zatrudniania cudzoziemców czy regulacja o ochronie danych osobowych, która wejdzie w życie 25 maja 2018 roku. Przy takim tempie reformowania prawa opieka kancelarii prawnej nad mikrofirmami jest niezbędna. Opowiada o tym radca prawny Kinga Kiniorska z Kancelarii Prawnej Koksztys.

Obecnie każdy przedsiębiorca ma wystarczający dostęp do wymiaru sprawiedliwości, w tym porad prawnych w interesującym go zakresie. Nie sięga już po nie, jak było to kilka lat temu, w wyjątkowych sytuacjach, a działa prewencyjnie. Wymuszają to na nim częste zmiany polskiego prawa, które wpłynęły na jego świadomość i podejście do tego rodzaju usług.

Ostatnie zmiany

We współczesnym dynamicznym świecie nieustannie wzrasta zapotrzebowanie na usługi prawnicze. Powodem tego są coraz bardziej skomplikowane stosunki pomiędzy podmiotami gospodarczymi, jak i często zmieniające się przepisy prawne. Niekiedy są one bardzo skomplikowane, w związku z czym pomoc prawnika jest nieunikniona. Także i rok 2018 przyniesie nam wiele zmian w prawie, które dotyczyć będą zarówno sektora MŚP, jak i mikroprzedsiębiorstw. Przedsiębiorcy w lawinie zmieniających się przepisów wiedzą, że potrzebują stałej opieki prawnej – mówi Kinga Kiniorska.

– W ostatnich latach obserwujemy wzrost świadomości mikroprzedsiębiorców o tym, że lepiej działać prewencyjne. Bardzo często klienci naszej kancelarii zwracają się do prawników z prośbą o przygotowanie lub zaopiniowanie umowy, którą zamierzają podpisać z kontrahentem. Wiedzą, że źle przygotowana umowa może skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi. Weryfikują także wiarygodność finansową nowych kontrahentów zanim rozpoczną z nimi współpracę. W tej chwili mikroprzedsiębiorstwa kierują do nas bardzo dużo pytań związanych z nowymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych, to tzw. RODO. Bywa, że mylnie uważają, że zmiany będą dotyczyć przedsiębiorców zatrudniających ponad 250 pracowników. Nowe przepisy wejdą w życie w maju br. i najprawdopodobniej obejmą każdego polskiego przedsiębiorcę. W związku z powyższym, mikroprzedsiębiorcy teraz jeszcze bardziej potrzebują poczucia bezpieczeństwa w postaci opieki adwokatów i radców prawnych, którzy rozwieją ich wszelkie wątpliwościdodaje Kinga Kiniorska.

Zatrudnianie cudzoziemców

Oprócz regulacji dot. ochrony danych osobowych spore zmiany dotyczą również tych firm, które zatrudniają cudzoziemców. Jeszcze kilka lat temu zmiana ustawy przeszłaby bez echa. Obecnie pracownicy, głównie zza wschodniej granicy stanowią nierzadko trzon firm produkcyjnych, a także usługowych. Zmiany dotyczą między innymi zasad zatrudniania obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej oraz Ukrainy do prac sezonowych. Do tej pory zatrudnienie cudzoziemców pochodzących z tych państw na okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy nie wymagało uzyskania zezwolenia na pracę. Ustawa przewiduje wprowadzenie zezwolenia na pracę sezonową. Oznacza to, że krótkotrwałe zatrudnienie obywateli wskazanych wyżej państw przebiegać będzie w sposób bardziej sformalizowany.

W Polsce rozwija się kultura korzystania z usług prawnych, które są obecnie bardzo dobrze dostępne. Właściciele mikroprzedsiębiorstw już bardzo rzadko starają się rozwiązać swój problem samodzielnie, ponieważ wiedzą, że takie działanie wiąże się z negatywnymi skutkami. Sięgają po pomoc profesjonalistów z różnych dziedzin prawa, którzy wyjaśnią im zachodzące zmiany. Przybliża nas to do kultury prawnej Europy Zachodniej.

Źródło: Kinga Kiniorska, radca prawny Kancelarii Prawnej Koksztys

Oceń ten artykuł: