Sprzedaż przed upływem 5 lat mieszkania wydzielonego w wyniku podziału lokalu a podatek dochodowy

Sprzedaż przed upływem 5 lat mieszkania wydzielonego w wyniku podziału lokalu a podatek dochodowy

Sprzedaż przed upływem 5 lat mieszkania wydzielonego w wyniku podziału lokalu a podatek dochodowy

Małżeństwo nabyło w 2000 r. mieszkanie, które w 2020 r. podzieli na dwa odrębne. Połowę udziału w jednym z wydzielonych mieszkań sprzedali kilka miesięcy później. Wystąpili do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji, czy będą zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży tego lokalu.

Podatniczka nabyła w 2000 r. wraz z mężem, w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, lokal mieszkalny. W lipcu 2020 r. lokal podzielono na dwa odrębne mieszkania o numerach 1 i 1A, z odrębnymi księgami wieczystymi. W październiku 2020 r. połowę udziału w mieszkaniu 1A otrzymała darowizną córka właścicieli, a drugą połowę sprzedano partnerowi córki. Podatniczka wystąpiła do organu podatkowego z wnioskiem o potwierdzenie, że sprzedaż udziału wynoszącego ½ części w prawie własności lokalu mieszkalnego nie zrodzi dla niej obowiązku w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W wydanej 25 maja 2021 r. interpretacji ze stanowiskiem wnioskodawczyni zgodził się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Zaznaczył, że opodatkowaniu PIT nie będzie podlegać darowizna ½ udziału w lokalu dokonana na rzecz córki, bowiem przy darowiźnie darczyńca nie otrzymuje w zamian żadnego przysporzenia majątkowego. Co do sprzedaży ½ udziału na rzecz partnera córki, skoro nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej, to przyznał, że 5-letni termin o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, jaki musi upłynąć by móc dokonać wolnej od podatku sprzedaży, liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano nabycia dzielonego mieszkania, a nie dokonano jego podziału.

„… wyodrębnienie dwóch lokali mieszkalnych z jednego nie było zdarzeniem prawnopodatkowym, które należy utożsamiać z nabyciem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stąd czynność ta nie ma wpływu na określenie początku biegu terminu, o którym mowa w tym przepisie. W wyniku podziału lokalu mieszkalnego i wyodrębnienia z niego dwóch mniejszych lokali mieszkalnych Wnioskodawczyni nie nabyła niczego nowego ponad to, czego była współwłaścicielem od 2000 r.” (sygn. 0115-KDIT3.4011.219.2021.2.MJ).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: