Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w maju Sprzedaż okazała się o 2,1% wyższa niż w kwietniu

Małżeństwo nabyło w 2000 r. mieszkanie, które w 2020 r. podzieli na dwa odrębne. Połowę udziału w jednym z wydzielonych

W piątek 12 marca Ministerstwo Finansów przedstawiło dane na temat sprzedaży obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa w lutym 2021 roku.

Choć skokowy wzrost rentowności obligacji robi spore wrażenie, w istocie jest tylko obrazkiem, od którego zdążyliśmy odwyknąć. Wzrost rentowności o