Skutki podatkowe darowizny działki dokonanej na rzecz siostry z majątku wspólnego

Skutki podatkowe darowizny działki dokonanej na rzecz siostry z majątku wspólnego

Skutki podatkowe darowizny działki dokonanej na rzecz siostry z majątku wspólnego

Jedna z sióstr chciała podarować drugiej działkę pochodzącą z jej wspólnego majątku małżeńskiego, na co zgodę wyraził mąż. Powzięła jednak wątpliwości, czy darowizna nie będzie podlegać opodatkowaniu.

W złożonym do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wniosku o wydanie interpretacji podatkowej, wnioskodawczyni zaznaczyła, że będąca przedmiotem darowizny działka należy do majątku wspólnego jej i jej męża. Natomist sporządzona przed notariuszem umowa darowizny zostanie zawarta wyłącznie pomiędzy nią, jako darczyńcą, i jej siostrą, jako obdarowywaną. Wszystko odbędzie się za zgodą męża obdarowywującej, co zostanie potwierdzone pisemnie.

W wydanej 24 września 2021 r. interpretacji Dyrektor KIS, przytaczając przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn, przypomniał, że zwolnione od opodatkowania są nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych dokonane w ramach I grupy podatkowej, do której należy również rodzeństwo. Z kolei w oparciu o regulacje Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w przypadku gdy przedmiot darowizny pochodzi z majątku wspólnego małżonków, to poza przypadkami drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych, wymagana jest do tego zgoda drugiego małżonka.

A że wszystkie te ww. okoliczności w tej sprawie wystąpiły, zatem nie tylko darowizna nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, ale także siostry nie będą musiały jej zgłaszać w urzędzie skarbowym.

„…dokonanie darowizny działki przez siostrę Wnioskodawczyni na jej rzecz z majątku wspólnego siostry Wnioskodawcy i jej męża, za zgodą męża, będzie podlegało zwolnieniu od opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Na Wnioskodawczyni nie będzie ciążył obowiązek zgłoszenia darowizny działki do urzędu skarbowego, ponieważ darowizna będzie dokonana w formie aktu notarialnego” (interpretacja indywidualna z 24 września 2021 r., sygn. 0111-KDIB2-2.4015.97.2021.1.DR).

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: