Jedna z sióstr chciała podarować drugiej działkę pochodzącą z jej wspólnego majątku małżeńskiego, na co zgodę wyraził mąż. Powzięła jednak

Córka wystąpiła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z zapytaniem, czy posiadając dowód wpłaty darowizny pieniężnej, jak i potwierdzającą ją umowę