Jedna z sióstr chciała podarować drugiej działkę pochodzącą z jej wspólnego majątku małżeńskiego, na co zgodę wyraził mąż. Powzięła jednak