Rzecznik Praw Obywatelskich przeciwny skardze MSWiA ws. obniżenia emerytury szpiega

Rzecznik Praw Obywatelskich przeciwny skardze MSWiA ws. obniżenia emerytury szpiega

Rzecznik Praw Obywatelskich przeciwny skardze MSWiA ws. obniżenia emerytury szpiega

Rzecznik Praw Obywatelskich 3 marca przedstawił swoje stanowisko co do skargi kasacyjnej wniesionej do Sądu Najwyższego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie emerytowanego funkcjonariusza wywiadu naukowo-technicznego sprzed 1989 roku, a który utracił swoją emeryturę na mocy ustawy dezubekizacyjnej. W ocenie RPO, skarga nie powinna być w ogóle rozpoznawana.

Funkcjonariusz wywiadu naukowo-technicznego sprzed 1989 roku po zmianach ustrojowych został funkcjonariuszem Zarządu Wywiadu Urzędu Ochrony Państwa. Po 35-latach wysługi, w 2001 r. odszedł na emeryturę w stopniu podpułkownika, z III grupą inwalidzką. Zaciągnął kredyty mieszkaniowe, których miesięczna rata spłaty wynosiła 4 tys. zł. Spłacał je do 2017 r., kiedy to na podstawie ustawy dezubekizacyjnej obniżono mu świadczenia socjalne o 4500 zł, przez co nie był już w stanie dalej ponosić tych ciężarów kredytowych. Z powodu wieku i chorób, jakie nabył podczas pracy w UOP, nie był w stanie podjąć zatrudnienia.

Mężczyzna odwołał się od decyzji, którą obniżono mu wysokość należnych świadczeń. Sądy dwóch instancji przywróciły mu emeryturę i rentę inwalidzką. Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA złożył jednak, na jego niekorzyść, skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Wobec tych okoliczności Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował, że skarga kasacyjna w ogólne nie powinna podlegać merytorycznemu rozpoznaniu. Zarzuca MSWiA, że podstawy skargi wzajemnie się wykluczają, bowiem ministerstwo wskazuje w niej na istnienie zagadnienia prawnego i potrzeba dokonania wykładni przepisów budzących poważne wątpliwości, jednocześnie podnosząc, że skarga jest oczywiście uzasadniona.

„To, co jest oczywiście uzasadnione, nie budzi przecież poważnych wątpliwości, nie ma też charakteru istotnego zagadnienia prawnego. Już choćby i z tego powodu skarga kasacyjna, oparta na wewnętrznie sprzecznych przesłankach przyjęcia jej do rozpoznania, nie powinna podlegać merytorycznemu rozpoznaniu” (www.rpo.gov.pl).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: