Rzecznik Praw Obywatelskich 3 marca przedstawił swoje stanowisko co do skargi kasacyjnej wniesionej do Sądu Najwyższego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

W poniedziałek 23 grudnia 2019 r., Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zwróciło się do prezesów Regionalnych Izb Obrachunkowych o przeprowadzenie